Mistral gagnant *


Paroles : Renaud Séchan / Musique : Renaud Séchan, Franck Langolff

 
 
Ah m'asseoir sur un banc
Ach, usiąść na ławce
Cinq minutes avec toi
Pięć minut razem z tobą
Et regarder les gens
I przyglądać się ludziom
Tant qu'y en a
Póki jeszcze są
Te parler du bon temps
Opowiadać ci o dobrych czasach
Qu'est mort ou qui r'viendra
Które zaginął albo wróci
En serrant dans ma main
Sciskając w mojej dłoni
Tes p'tits doigts
Twoje małe paluszki
Pis donner ŕ bouffer
I dawać jedzenie
A des pigeons idiots
Gołębiom idiotycznym
Leur filer des coups d' pieds
Przesłać im kopniaki
Pour de faux
Na niby
Et entendre ton rire
I usłyszeć twój śmiech
Qui lézarde les murs
Który sprawia że pękają mury
Qui sait surtout guérir
I umie przede wszystkim leczyć
Mes blessures
Moje rany
Te raconter un peu
Ci opowiedzieć trochę
Comment j'étais mino
Jak byłem maluchem
Des bonbecs fabuleux
O cukierkach bajecznych
Qu'on piquait chez l' marchand
Które kradliśmy u handlaża
Car en sac et Minto,
*
Caramel ŕ un franc
Za jednego franka
Et les mistrals gagnants
I « mistrals gagnants »
 
Ah marcher sous la pluie
Ach chodzić pod deszczem
Cinq minutes avec toi
Pięć minut razem z tobą
Et regarder la vie
I przyglądać życie
Tant qu'y en a
Póki jeszcze jest
Te raconter la Terre
Opowiadać ci o Ziemi
En te bouffant des yeux
Pożerając cię oczyna
Te parler de ta mčre
Opowiedzieć o twojej matce
Un p'tit peu
Trochę
Et sauter dans les flaques
I wskakiwać w kałuże
Pour la faire râler
Zeby ją rozgniewać
Bousiller nos godasses
Rozwalić nasze buty
Et s' marrer
I śmiać się
Et entendre ton rire
I słyszeć twój smiech
Comme on entend la mer
Jak się słyszy morze
S'arręter et r'partir
Zatrzymającz się i odchodzące
En arričre
Do tyłu
Te raconter surtout
Spowiedzieć ci przede wszystkim
Les carambars d'antan,
O * dawnych czasów
Et les cocoboërs
*
Et les vrais roudoudous
I o prawdziwych *
Qui nous coupaient les lčvres
Które nam kaleczyły usta
Et nous niquaient les dents
I rozpieprzały zęby
Et les mistrals gagnants
I « mistrals gagnants »
 
 
Ah m'asseoir sur un banc
Ach usiąść na ławce
Cinq minutes avec toi
Pięć minut razem z tobą
Et regarder l' soleil
I oglądać słonce
Qui s'en va
Które odchodzi
Te parler du bon temps
Opowiadać ci o dobrych czsach
Qu'est mort et je m'en fou
Które zagineły i mam to gdzieś
Te dire que les méchants
Powiedzieć ci że niegodziwcy
C'est pas nous
To nie my
Que si moi je suis barge,
Ze jeśli je jestem szalony,
Ce n'est que de tes yeux
To tylko twoich oczach
Car ils ont l'avantage
Bo one mają to zaletę
D'ętre deux
Ze jest ich dwoje
Et entendre ton rire
I słyszeć twój śmiech
S'envoler aussi haut
Ulatujący tak wysoko
Que s'envolent les cris
Jak ulatują krzyki
Des oiseaux
Ptaków
Te raconter enfin 
Ci opowiedzieć w końcu
Qu'il faut aimer la vie
Ze trzeba kochać życie
Et l'aimer męme si 
I kochać nawet jeśli
Le temps est assassin
Czas jest mordercą
Et emporte avec lui
I zabiera ze sobą
Les rires des enfants
Radosć dzieci
Et les mistrals gagnants
I « mistrals gagnants »
Et les mistrals gagnants
I « mistrals gagnants »
 
* Cukiercki z czasów dziecinstwa Renaud, I za którymi teskni, których mu brak.
Mistral - we Francji - jest silny, zymny wiatr, który w piosence Renaud " wygrywa " (...gagnant), zabierarac wszystko ze soba (czas) : metafora.
Stąd tytuł piosenki w liczbie pojedynczej : wiatr/mistral – cukierki/ mistrals